Om NADA
 
Om National Acupuncture Detoxification Association
 
 
NADA er en metodebehandling. Metoden kendes over det meste af verden, og anvendes på bla. psykiatriske hospitaler og misbrugscentre i forbindelse med behandlinger for misbrug, abstinens og psykiske problemer. Metoden kan også med fordel anvendes ved nervøse og stress-relaterede tilstande, da den virker forholdsvis hurtig og er beroligende.

Behandlingen kan også afhjælpe ubehag f.eks. i forbindelse med nedtrapning af medicin, appetitregulering og ved rygestop. Der er også eksempler på, at NADA bruges i terminal pleje. Nada er ikke primær metode til lindring af fysiske smerter, men derimod til angst og den psykiske proces, der drejer sig om at give slip, at opnå accept og afklaring.
 
NADA Øreakupunktur er et nonverbalt redskab der er fantastisk, når man ikke vil eller kan sætte ord på de følelser, den situation eller de udfordringer, man står plantet lige midt i.
 
Det er vigtigt at se NADA som en metode, der hjælper med at stabilisere organismen såvel fysisk som psykisk. NADA er ikke rettet mod særlige diagnoser, men kan bruges i alle situationer, hvor en person har brug for stabilitet, bedre stress-håndtering (herunder bl.a. vrede, søvnproblemer, rastløshed, angst m.m.), fokus, bedre håndtering af følelser og kognitive funktioner. Metoden kan bruges til at lindre alle typer abstinenser, men dette er kun en mindre del af NADA-metoden, hvorfor metoden er et supplement til den medicinske behandling på dette felt.
 
NADA er tænkt som støtte i et psyko-socialt recovery-forløb som regel af længere varighed.
 
Hvad er NADA

(National Acupuncture Dextoxification Association) blev dannet i 1985 som en “non for profit treatment”.
NADA-modellen er en non-verbal metode med focus på recovery, empowerment og personlig udvikling, som øger udbyttet af de evt. eksisterende tilbud og behandlingsmetoder. NADA skal derfor ikke betragtes som øreakupunktur i almindelig forstand, men som supplement til anden behandling.

NADA er en standardiseret øreakupunktur-metode, som blev udviklet på Lincoln Hospital i New York i begyndelsen af 70’erne. Ved NADA behandling benyttes de samme fem akupunkturpunkter i begge ører over 45 min. med standard-nåle (ikke permanente nåle) og du sidder i rolige omgivelser.

NADA er recovery samt empowerment og ikke en lægelig eller medicinsk behandling.
NADA-metoden rummer et meditativt element. Målet er, at klienten får kontakt til sig selv og egne ressourcer.
 
 
Åbnings tider:

Onsdag &Torsdag 12 - 21
mandag & Fredag 12 - 14
Lørdag 12 - 14

-Kroppens Helse-

Cvr. 29 65 99 07

Kroppens Helse
Bymuren 109 1. th,(st.th)
2650 Hvidovre

Tlf. +45 2164 1242
Åben ml. 10.00 - 12.00

Email. kroppenshelse@outlook.dk
web. www.kroppens Helse.dk


KONTAKT
 
 
Kroppens Helse | CVR: 29 65 99 07 | Bymuren 109 1, th (st.th.), 2650 Hvidovre  | Tlf.: +45 2164 1242 | Kroppenshelse@outlook.dk